Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 19:04:21

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà công Tính

Bí Thư Đảng ủy – CT HĐND

1692644563

2

Lê Minh Điện

Phó BT Đảng uỷ

943907581

3

Lê Văn Duyên

Phó CT HĐND

914215538

4

Hà Văn Lợi

Văn phòng Đảng uỷ

1232186182

5

Lục Công Đính

Chủ tịch UBND

1238180585

6

Phạm Phúc Quyết

PCT UBND

1689763965

7

Lê Văn Dũng

CT UBMTTQ

914219995

8

Trương Văn Đông

Phó Chủ tịch UBMTTQ

1258123374

9

Trương Thị Khuyến

Chủ tịch Hội Phụ nữ

962589755

10

Phạm Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội PN

1632973959

11

Hà Quy Nhơn

Chủ tịch Hội Nông dân

914221386

12

Lê Văn Hương

Phó Chủ tịch Hội ND

1292620373

13

Trương Quốc Đạt

Bí thư Đoàn Thanh Niên

914207690

14

Hà Văn Thánh

Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên

1667175554

15

Bùi Đình Hồng

Chủ tịch Hội CCB

914445350

16

Phạm Văn Dương

Phó Chủ tịch Hội CCB

1686560253

17

Trương Công Sinh

Văn phòng – TK

1655186894

18

Vũ Thị Dân

Văn phòng – TK

1234189284

19

Lê Đăng Hoạt

Tài chính – kế toán

1274843567

20

Lê Thị Trang

Tài chính – kế toán

968005756

21

Phạm Văn Điệp

Địa chính xây dựng

912276229

22

Phạm Văn Thu

Địa chính nông lâm

1279096567

23

Hà Văn Anh

UVUB - Trưởng công an

914187544

24

Hà Văn Lưỡng

UVUB - CHT Quân sự

1634452450

25

Hà Văn Chủ

Văn hoá – xã hội

1669184239

26

Hà Huy Cường

Văn hoá - xã hội

912503670

27

Lục Thị Thu

Tư pháp – Hộ tịch

1666168802

28

Phạm Quốc Hưng

Phó Trưởng Công an

947146564

29

Trương Văn Doanh

Phó Trưởng Công an

1696663273

30

Đỗ Thị Giang

Văn thư – lưu trữ

914259053

31

Trương Văn Chung

CSXH

1256511204

32

Bùi Văn Hùng

CHP Quân sự

963964000

33

Bùi Văn Hắc

Dân số

1629788265

34

Lê Văn Hải

Khuyến nông

1276279288

35

Lục Công Định

Thú y

1234660555

36

Hà Văn Hoàn

VHTT

1632618616

37

Phạm Ngọc Lâm

Đài truyền thanh

913531676

38

Trương Công Toàn

Chủ tịch Hội NCT

1655326623

39

Phạm Văn Nhật

Chủ tịch Hội CTĐ

1649095066

40

Phạm Văn Tình

Chủ tịch Hội Khuyến học

986611534

41

Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch Hội KH

949131056

42

Phạm Đức Long

CT Hội Làm vườn

43

Phạm Văn Lảo

CT Hội TNXP

1259109877

44

Hà Vinh Quang

Chủ tịch Hội Khuyết tật

945147919

45

Trương Hồng Nhận

Trưởng thôn Sèo

1679575609

46

Hà Văn Ngọc

Trưởng thôn Xăm

1676185077

47

Tào Văn Chương

Trưởng thôn Né

911257660

48

Trương Văn Bình

Trưởng thôn Duồng

975576539

49

Phạm Quốc Hoàn

Trưởng thôn Đèn

911266514

50

Hà Quốc Vương

Trưởng thôn Thành Điền

1664247483

51

Phạm Văn Tuyển

Trưởng thôn Đớn

1668272913

52

Bùi Văn Quân

Trưởng thôn Nan

1322848465

53

Lê Bảo An

Trưởng thôn Bứng

942053342

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 19:04:21 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà công Tính

Bí Thư Đảng ủy – CT HĐND

1692644563

2

Lê Minh Điện

Phó BT Đảng uỷ

943907581

3

Lê Văn Duyên

Phó CT HĐND

914215538

4

Hà Văn Lợi

Văn phòng Đảng uỷ

1232186182

5

Lục Công Đính

Chủ tịch UBND

1238180585

6

Phạm Phúc Quyết

PCT UBND

1689763965

7

Lê Văn Dũng

CT UBMTTQ

914219995

8

Trương Văn Đông

Phó Chủ tịch UBMTTQ

1258123374

9

Trương Thị Khuyến

Chủ tịch Hội Phụ nữ

962589755

10

Phạm Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội PN

1632973959

11

Hà Quy Nhơn

Chủ tịch Hội Nông dân

914221386

12

Lê Văn Hương

Phó Chủ tịch Hội ND

1292620373

13

Trương Quốc Đạt

Bí thư Đoàn Thanh Niên

914207690

14

Hà Văn Thánh

Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên

1667175554

15

Bùi Đình Hồng

Chủ tịch Hội CCB

914445350

16

Phạm Văn Dương

Phó Chủ tịch Hội CCB

1686560253

17

Trương Công Sinh

Văn phòng – TK

1655186894

18

Vũ Thị Dân

Văn phòng – TK

1234189284

19

Lê Đăng Hoạt

Tài chính – kế toán

1274843567

20

Lê Thị Trang

Tài chính – kế toán

968005756

21

Phạm Văn Điệp

Địa chính xây dựng

912276229

22

Phạm Văn Thu

Địa chính nông lâm

1279096567

23

Hà Văn Anh

UVUB - Trưởng công an

914187544

24

Hà Văn Lưỡng

UVUB - CHT Quân sự

1634452450

25

Hà Văn Chủ

Văn hoá – xã hội

1669184239

26

Hà Huy Cường

Văn hoá - xã hội

912503670

27

Lục Thị Thu

Tư pháp – Hộ tịch

1666168802

28

Phạm Quốc Hưng

Phó Trưởng Công an

947146564

29

Trương Văn Doanh

Phó Trưởng Công an

1696663273

30

Đỗ Thị Giang

Văn thư – lưu trữ

914259053

31

Trương Văn Chung

CSXH

1256511204

32

Bùi Văn Hùng

CHP Quân sự

963964000

33

Bùi Văn Hắc

Dân số

1629788265

34

Lê Văn Hải

Khuyến nông

1276279288

35

Lục Công Định

Thú y

1234660555

36

Hà Văn Hoàn

VHTT

1632618616

37

Phạm Ngọc Lâm

Đài truyền thanh

913531676

38

Trương Công Toàn

Chủ tịch Hội NCT

1655326623

39

Phạm Văn Nhật

Chủ tịch Hội CTĐ

1649095066

40

Phạm Văn Tình

Chủ tịch Hội Khuyến học

986611534

41

Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch Hội KH

949131056

42

Phạm Đức Long

CT Hội Làm vườn

43

Phạm Văn Lảo

CT Hội TNXP

1259109877

44

Hà Vinh Quang

Chủ tịch Hội Khuyết tật

945147919

45

Trương Hồng Nhận

Trưởng thôn Sèo

1679575609

46

Hà Văn Ngọc

Trưởng thôn Xăm

1676185077

47

Tào Văn Chương

Trưởng thôn Né

911257660

48

Trương Văn Bình

Trưởng thôn Duồng

975576539

49

Phạm Quốc Hoàn

Trưởng thôn Đèn

911266514

50

Hà Quốc Vương

Trưởng thôn Thành Điền

1664247483

51

Phạm Văn Tuyển

Trưởng thôn Đớn

1668272913

52

Bùi Văn Quân

Trưởng thôn Nan

1322848465

53

Lê Bảo An

Trưởng thôn Bứng

942053342