Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
57/QD-UBND07/11/2014QD thanh lap ban thanh ly cay
56/UBND07/11/2014QD che do boi dung cho bo phan mot cua
55/QĐ -UBND04/11/2014QĐ quy định bồi dương cán bộ tiếp dân
54.1-54.9/QĐ-UBND03/11/2014QĐ Thành lập nhóm Phòng chống bạo lục gia đình 9 thôn
53.1-53.9/QD-UBND03/11/2014QĐ thanh lap BCN câu lạc bộ, gia đình phát triển bền vững 9 thôn
50; 51;52/QD-UBND03/11/2014QD thanh lap BCN CLB gia dinh phat trien ben vung
49/QD-UBND21/10/2014Quyet dinh kien toan bo phan tiep dan
48/QD UBND01/10/2014QD Kiªn toan ho ngheo, can ngheo 2014