DienHa.png
 Xã Điền Hạ nằm ở phía nam của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp các xã Cẩm Thành và Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.
- Phía nam giáp xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc và xã Điền Thượng, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp xã Điền Thượng, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp các xã Điền Quang và Điền Trung, huyện Bá Thước.